Tools

Beslissing OR na instemming doorgeven aan de bestuurder

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 06-08-2019

De OR heeft over een aantal zaken instemmingsrecht. Vergeet de beslissing niet door te geven aan uw bestuurder. Dat kan met deze tool.

Achterban informeren over datum OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 06-08-2019

Denkt u eraan om alle betrokkenen te informeren over de datum van de OR-verkiezingen? Hiervoor kunt u deze tool gebruiken.

Jaarverslag OR opstellen

Formulier | Werkwijze OR | 06-08-2019

De WOR verplicht u tot het jaarlijks produceren van een jaarverslag. Creëer met deze tool een concreet en aantrekkelijk verslag.

Maak de OR-nieuwsbrief aantrekkelijk

Checklist | Achterban van de OR | 06-08-2019

Deze tool helpt u bij het opzetten van een goede en aantrekkelijke OR-nieuwsbrief.

Initiatiefrecht van de OR

Checklist | Initiatiefrecht | 06-08-2019

De procedure die de OR gebruikt bij het initiatiefrecht kunt u makkelijk volgen met deze checklist.

Doelgroepanalyse achterban OR

Rekentool | Achterban van de OR | 06-08-2019

Met deze tool brengt u in kaart welke werknemers er zijn en krijgt u inzicht in de communicatiemiddelen om uw achterban te bereiken.

Aandachtspunten bij rapportage na adviesaanvraag bestuurder

Checklist | Adviesrecht | 06-08-2019

In deze tool worden stap voor stap de verschillende onderdelen van het geven van een advies door de OR doorlopen.