Tools

Een helder OR-advies schrijven

Stappenplan | Adviesrecht | 08-08-2019

Zorg dat uw tekst de bestuurder overtuigt.

Competenties OR-lid

Stappenplan | Persoonlijke vaardigheden | 08-08-2019

Deze tool geeft een stappenplan weer om gestructureerd aan de ontwikkeling van competenties te werken.

Adviesrol van de OR gebruiken bij sociaal beleid

Stappenplan | Adviesrecht | 08-08-2019

Dit stappenplan neemt de stappen door die de OR kan nemen om vanuit de adviserende rol een sociaal beleid vorm te geven of te verbeteren.

Voorbeeld communicatieplan OR

Formulier | Achterban van de OR | 07-08-2019

Een communicatieplan is een belangrijk document voor de ondernemingsraad. Met dit voorbeeld kunt u snel en gemakkelijk een start maken.

Oproepingskaart OR-verkiezing

Formulier | OR-verkiezingen | 07-08-2019

Laat kiesgerechtigde werknemers hun stem uitbrengen. Stuur ze een oproep via dit formulier.

Gedragscode omgaan met social media

Reglement | Social media | 07-08-2019

Het is verstandig om als werkgever een gedragscode op te stellen voor het gebruik van sociale netwerken en blogs. Deze tool helpt u hiermee.

Maak de OR-nieuwsbrief aantrekkelijk

Checklist | Achterban van de OR | 06-08-2019

Deze tool helpt u bij het opzetten van een goede en aantrekkelijke OR-nieuwsbrief.

Initiatiefrecht van de OR

Checklist | Initiatiefrecht | 06-08-2019

De procedure die de OR gebruikt bij het initiatiefrecht kunt u makkelijk volgen met deze checklist.

Doelgroepanalyse achterban OR

Rekentool | Achterban van de OR | 06-08-2019

Met deze tool brengt u in kaart welke werknemers er zijn en krijgt u inzicht in de communicatiemiddelen om uw achterban te bereiken.

Aandachtspunten bij rapportage na adviesaanvraag bestuurder

Checklist | Adviesrecht | 06-08-2019

In deze tool worden stap voor stap de verschillende onderdelen van het geven van een advies door de OR doorlopen.