Tools

Voorbeeldagenda bespreken rookvrij werken

Formulier | Preventie | 23-07-2021

Dit formulier geeft u een overzicht van de relevante gespreksonderwerpen voor een overleg over rookvrij werken.

Advies OR op adviesaanvraag doorgeven aan de bestuurder

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 24-06-2021

Gebruik deze maatwerkbrief om een goed onderbouwd advies te geven op een adviesaanvraag.

Aanstellingsbrief preventiemedewerker

Maatwerkbrief | Preventiemedewerker | 19-04-2021

Gebruik deze maatwerkbrief om aan uw werknemer te bevestigen dat hij – naast zijn reguliere werk – is aangesteld als preventiemedewerker.

Voorbeeld instemmingsaanvraag bestuurder aan OR

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 05-03-2021

Met dit voorbeeld van een instemmingsverzoek stelt uw bestuurder snel een volledige instemmingaanvraag op voor de ondernemingsraad.

Alle rechten van de medezeggenschap bij pensioen

Checklist | Pensioen via de werkgever | 17-12-2020

In deze checklist vindt u alle rechten die de OR, PVT en PV hebben bij de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Medezeggenschap bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Checklist | Ontslag | 11-06-2020

Aan de hand van deze checklist stelt u vast welke rechten de medezeggenschap heeft bij ontslagen op bedrijfseconomische gronden.

Uw besluit doorgeven aan de OR na de instemmingsprocedure

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 26-03-2020

Gebruik deze voorbeeldbrief om, als bestuurder, uw definitieve besluit aan de ondernemingsraad te laten weten.

Beslissing OR op instemmingsverzoek doorgeven aan de bestuur

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 21-10-2019

Gebruik deze maatwerkbrief om de instemming van de OR met de instemmingsaanvraag van de bestuurder te bevestigen.

Zichtbaarheid van de OR vergroten

Checklist | Achterban van de OR | 12-08-2019

Zorg voor een goede zichtbaarheid en een positief imago van uw OR door middel van deze tool.

Maak de OR-nieuwsbrief aantrekkelijk

Checklist | Achterban van de OR | 06-08-2019

Deze tool helpt u bij het opzetten van een goede en aantrekkelijke OR-nieuwsbrief.