Tools

Uitzendkracht heeft eerder medezeggenschapsrechten

Video | Samenstelling van de OR | 21-04-2022

Sinds 1 januari 2022 hebben uitzendkrachten eerder stemrecht bij de OR-verkiezingen. Ook mogen ze zich eerder verkiesbaar stellen.

Functieprofielen ambtelijk secretaris OR

Formulier | Samenstelling van de OR | 17-06-2021

Met dit formulier stelt u een eenvoudig een functiebeschrijving op voor de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.