Tools

Functieprofielen ambtelijk secretaris OR

Formulier | Samenstelling van de OR | 17-06-2021

Met dit formulier stelt u een eenvoudig een functiebeschrijving op voor de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.