Tools

Functieprofielen ambtelijk secretaris OR

Formulier | OR-faciliteiten | 17-06-2021

Met dit formulier stelt u een eenvoudig een functiebeschrijving op voor de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.

Ambtelijk secretarissen vergelijken

Marktanalyse | OR-faciliteiten | 19-10-2020

In de marktanalyse vindt u een analyse van de aanbieders van ambtelijk secretarissen, zowel freelance als via intermediairs

Jaarverslag OR opstellen

Formulier | Werkwijze OR | 18-10-2019

De WOR verplicht u tot het jaarlijks produceren van een jaarverslag. Creëer met deze tool een concreet en aantrekkelijk verslag.

OR-reglement opstellen en wijzigen

Reglement | Werkwijze OR | 12-08-2019

Stel met behulp van deze tool een compleet OR-reglement op.

Ondernemingsovereenkomst

Overeenkomst | Werkwijze OR | 12-08-2019

In een ondernemingsovereenkomst legt u afspraken tussen de OR en de bestuurder vast. Met deze tool kunt u zo'n overeenkomst opstellen.