Tools

Vakbonden informeren over datum OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 22-10-2019

Informeer alle betrokkenen over de datum van de OR-verkiezingen. Gebruik de brief uit deze tool om vakbonden te informeren.

Achterban informeren over datum OR-verkiezingen

Maatwerkbrief | OR-verkiezingen | 21-10-2019

Denkt u eraan om alle betrokkenen te informeren over de datum van de OR-verkiezingen? Hiervoor kunt u deze tool gebruiken.

Beslissing OR na instemming doorgeven aan de bestuurder

Maatwerkbrief | Instemmingsrecht | 21-10-2019

De OR heeft over een aantal zaken instemmingsrecht. Vergeet de beslissing niet door te geven aan uw bestuurder. Dat kan met deze tool.

Jaarverslag OR opstellen

Formulier | Werkwijze OR | 18-10-2019

De WOR verplicht u tot het jaarlijks produceren van een jaarverslag. Creëer met deze tool een concreet en aantrekkelijk verslag.

OR-reglement opstellen en wijzigen

Overeenkomst | Werkwijze OR | 12-08-2019

Stel met behulp van deze tool een OR-reglement op dat rekening houdt met alle vereiste voorzieningen.

Ondernemingsovereenkomst

Overeenkomst | Werkwijze OR | 12-08-2019

In een ondernemingsovereenkomst legt u afspraken tussen de OR en de bestuurder vast. Met deze tool kunt u zo'n overeenkomst opstellen.