Tools

Toegang bedrijfsgegevens bij indiensttreding regelen

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 17-03-2023

Zorg dat uw gegevens toegankelijk én veilig zijn bij een nieuwe werknemer.

Houd bedrijfs­gegevens veilig bij uitdiensttreding

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 17-03-2023

Zorg dat uw bedrijfsinformatie veilig blijft bij het vertrek van een werknemer.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 10-03-2023

In deze tool vindt u een opsomming van een groot aantal organisatorische maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens.

Technische beveiligingsmaatregelen

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 10-03-2023

In deze tool vindt u een opsomming van een groot aantal technische maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens.

Sluit met de juiste leveranciers een verwerkersovereenkomst

Stappenplan | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 24-02-2023

Deze tool helpt u te bepalen of u een verwerkersovereenkomst (of een andere overeenkomst) moet afsluiten.

Verwerkingsregister persoonsgegevens AVG

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 21-02-2023

Met deze tool zet u snel en eenvoudig een register op voor het verwerken van persoonsgegevens binnen uw organisatie.

Beleid privacy en informatiebeveiliging

Reglement | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 17-02-2023

De AVG heeft strikte regels voor de beveiliging van informatieprocessen en privacy. Wat moet hierover in uw beleid?

Controleer uw privacyverklaring

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 16-02-2023

Deze tool helpt u om te controleren of u alle belangrijke elementen benoemt in uw privacyverklaring.

Overzicht leveranciers voor controle gegevensbeveiliging

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 15-02-2023

Met deze tool kunt u een overzicht opstellen van uw leveranciers en de bijbehorende eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Functietoegangsmatrix

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 14-02-2023

Met een functietoegangsmatrix maakt u inzichtelijk, welke functie of rol toegang heeft tot welke systemen of informatie.