Tools

Heffing op excessieve leningen bij de eigen bv

Video | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 28-03-2024

Dga’s krijgen sinds 2023 te maken met een heffing op excessieve leningen bij de eigen bv.

Rekening-courantovereenkomst tussen dga en bv

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 21-08-2023

Voldoe met deze overeenkomst aan de verplichting om afspraken tussen de bv en de dga over de rekening-courant vast te leggen

De uitkeringstoets bij dividenduitkering

Checklist | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 15-08-2023

Waar moet u als bestuurder op letten bij het uitkeren van dividend? In deze tool vindt u ook aandachtspunten voor de uitkeringstest.

De berekening van het gebruikelijk loon voor de dga

Video | Gebruikelijk loon | 05-04-2023

Hoe berekent u het gebruikelijk loon dat de dga in de loonaangifte moet opnemen? Bekijk deze video voor een beknopte uitleg.

Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen

Checklist | Aangifte loonheffingen | 19-01-2023

Er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist vindt u er 23.

Verzoek om een vooroverleg gebruikelijk loon

Stappenplan | Gebruikelijk loon | 19-01-2023

Wilt u zekerheid over de hoogte van het door u op te nemen gebruikelijk loon dan kunt u om een vooroverleg bij de Belastingdienst verzoeken.

Arbeidsovereenkomst statutair directeur

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 24-11-2022

Gebruik deze overeenkomst om de arbeidsrelatie met de statutair directeur vast te leggen.

Overeenkomst geldlening tussen bv en natuurlijk persoon

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 02-05-2022

Als een bv geld uitleent aan een natuurlijk persoon, zoals de dga, kan dit worden vastgelegd in deze voorbeeldovereenkomst

Leenovereenkomst dga eigen woning

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 02-05-2022

Als dga kunt u met uw bv een lening aangaan ter financiering van uw eigen woning. U kunt hiervoor deze voorbeeldovereenkomst gebruiken.

Zelf pensioen opbouwen als dga

Checklist | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 22-02-2022

Hoe bouwt u pensioen op als dga? Bepaal met behulp van deze checklist wat voor u de beste optie of combinatie van opties is.