Tools

De berekening van het gebruikelijk loon voor de dga

Video | Gebruikelijk loon | 05-04-2023

Hoe berekent u het gebruikelijk loon dat de dga in de loonaangifte moet opnemen? Bekijk deze video voor een beknopte uitleg.

Verzoek om een vooroverleg gebruikelijk loon

Stappenplan | Gebruikelijk loon | 19-01-2023

Wilt u zekerheid over de hoogte van het door u op te nemen gebruikelijk loon dan kunt u om een vooroverleg bij de Belastingdienst verzoeken.