Tools

Voorbeeld nevenwerkzaamhedenbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 20-06-2022

Gebruik deze overeenkomst als u een kant-en-klaar nevenwerkzaamhedenbeding nodig heeft.

Leenovereenkomst tussen vennootschappen

Overeenkomst | Zakelijke financiering | 01-06-2022

In deze tool vindt u een voorbeeld van een leenovereenkomst die u kunt gebruiken om een lening tussen vennootschappen mee vast te leggen.

Overeenkomst geldlening tussen bv en natuurlijk persoon

Overeenkomst | Directeur-grootaandeelhouder (dga) | 02-05-2022

Als een bv geld uitleent aan een natuurlijk persoon, zoals de dga, kan dit worden vastgelegd in deze voorbeeldovereenkomst

Omzetten eenmanszaak in bv

Checklist | Ondernemingsrecht | 06-04-2022

Weet wat erbij komt kijken als u uw eenmanszaak omzet in een bv

De fiscale aspecten van toetreding tot een vof

Checklist | Ondernemingsrecht | 02-03-2022

Voorkom de negatieve fiscale gevolgen bij toetreding van een nieuwe vennoot

Voorbeeldbrief decharge verlenen aan een bestuurder

Maatwerkbrief | Ondernemingsrecht | 04-02-2022

Met deze maatwerkbrief stelt u eenvoudig een schriftelijke bevestiging op van decharge van de bestuurder van een bv, vereniging of stichting

Personeelslening overeenkomst

Overeenkomst | Loonadministratie | 04-01-2022

Gebruik deze overeenkomst als u geld wilt uitlenen aan uw werknemer.

Het verschil tussen een jurist en een advocaat

Video | Ondernemingsrecht | 30-09-2021

Het onderscheid tussen een jurist en een advocaat is belangrijk, want voor bepaalde procedures moet u zich laten bijstaan door een advocaat.

Contract vennootschap onder firma

Overeenkomst | Ondernemingsrecht | 23-02-2021

Stel eenvoudig een VOF-contract op aan de hand van dit voorbeeld

Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Overeenkomst | Ontslag met wederzijds goedvinden | 15-10-2020

Deze uitgebreide, op maat te maken beëindigingsovereenkomst gebruikt u bij een ontslag met wederzijds goedvinden.