Tools

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (zonder cao)

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 24-06-2022

Gebruik deze arbeidsovereenkomst om een goed contract voor onbepaalde tijd, zonder cao, te maken.

Voorbeeld studiekostenregeling

Reglement | Studiekosten | 21-06-2022

Gebruik dit reglement om een studiekostenregeling in uw personeelshandboek toe te voegen.

Voordeliger innoveren met de WBSO

Checklist | Innovatie | 21-06-2022

De Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk maakt innovatie voor u voordeliger. Bekijk met deze checklist wat u hiervoor moet doen.

Dekkingsgraad

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 21-06-2022

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 21-06-2022

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2015 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Voorbeeld studiekostenbeding

Overeenkomst | Studiekosten | 20-06-2022

Gebruik dit kant-en-klare studiekostenbeding om rechtsgeldige afspraken te maken over de kosten van scholing.

Voorbeeld nevenwerkzaamhedenbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 20-06-2022

Gebruik deze overeenkomst als u een kant-en-klaar nevenwerkzaamhedenbeding nodig heeft.

Persoonsgegevens beveiligen volgens de AVG

Video | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 16-06-2022

Volgens de AVG moet uw organisatie voor het beveiligen van persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen nemen.

Aandachtspunten rondom de Wet flexibel werken

Checklist | Arbeidstijden | 15-06-2022

Gebruik de checklist voor het beoordelen van een verzoek van een werknemer op grond van de Wet flexibel werken (Wfw).

Urenregistratie vrijwilliger

Rekentool | Vrijwilligers | 07-06-2022

Met deze rekentool kunnen uw vrijwilligers eenvoudig en overzichtelijk bijhouden welke activiteiten ze verrichten.