Tools

Geen succesvol project zonder projectleider

Video | Projectmanagement | 16-05-2024

Bij het werken in een projectgroep is het belangrijk dat het werk goed verdeeld is over de projectleden.

Artificial intelligence inzetten op de financiële afdeling

Video | Werken met AI | 09-05-2024

Ook op de financiële afdeling van mkb-ondernemingen speelt artificial intelligence (AI) een groeiende rol. Bekijk hier enkele voorbeelden

Voorbeeld nevenwerkzaamhedenbeding

Overeenkomst | Arbeidsovereenkomst | 07-05-2024

Gebruik deze overeenkomst als u een kant-en-klaar nevenwerkzaamhedenbeding nodig heeft.

Voorkom dat uw bv belastingrente moet betalen

Video | Vennootschapsbelasting (VPB) | 02-05-2024

Uw bv moet in sommige gevallen belastingrente betalen aan de Belastingdienst. Maar dit valt op verschillende manieren te voorkomen.

Handboek Loonheffingen 2024 met register

Reglement | Aangifte loonheffingen | 29-04-2024

De pdf van Handboek Loonheffingen 2024, uitgave april, bevat de regels voor de loonheffingen in 2024. En een register!

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 29-04-2024

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2020 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Het gevaar van groepsdenken in een team

Video | Leidinggeven | 25-04-2024

Een sterke eensgezindheid in een team is niet altijd positief. Het kan namelijk leiden tot groepsdenken.

Motiveer de bedrijfseconomische noodzaak bij ontslag

Checklist | Ontslag | 22-04-2024

Gebruik deze checklist om per bedrijfseconomische grond vast te stellen welke informatie u bij de ontslagaanvraag aan UWV moet meesturen.

Ook aanzeggen bij verlengen tijdelijk arbeidscontract

Video | Arbeidsrecht | 18-04-2024

Loopt een tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer af, dan moet de werkgever laten weten of hij deze wil verlengen.

Kies een goed en gedegen uitzendbureau

Stappenplan | Uitzendkrachten & gedetacheerden | 16-04-2024

Gebruik dit stappenplan om te beoordelen of u te maken heeft met een goed uitzendbureau.