Tools

Voorbeeld privacyverklaring

Reglement | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 02-02-2023

Deze tool geeft u een voorbeeld voor een privacyverklaring op uw website.

Toets uw verwerkersovereenkomst

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 01-02-2023

Deze tool kunt u gebruiken om de inhoud van de verwerkersovereenkomst te controleren op aanwezigheid van de verplichte elementen van de AVG.

Personeelslening aan werknemers geven

Stappenplan | Loonadministratie | 01-02-2023

Tegen welke waarde moet een rentevoordeel in de loonheffingen?

Bepaal de verschuldigde vennootschapsbelasting

Stappenplan | Vennootschapsbelasting (VPB) | 30-01-2023

Waar moet u op letten bij het berekenen van de VPB? In deze tool leest u hoe u de verschuldigde belasting bepaalt.

Voorbeeld meldregeling klokkenluiders

Reglement | Klokkenluidersregeling | 27-01-2023

Gebruik deze regeling voor een klokkenluidersregeling die voldoet aan de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

Wel of niet kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de ZW

Checklist | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 27-01-2023

Wat zijn de aandachtspunten bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of niet? In deze checklist staan ze op een rij.

Wel of niet kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de WGA

Checklist | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 27-01-2023

Waar moet u allemaal op letten als uw organisatie de stap naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA overweegt? Lees het in deze checklist

Stakeholders bij privacy en hun eisen

Reglement | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 26-01-2023

Deze tool helpt u om overzicht te krijgen van alle partijen en zaken die van invloed zijn op uw organisatie en de bescherming van privacy.

Dekkingsgraad pensioenen

Marktanalyse | Pensioen via de werkgever | 26-01-2023

De dekkingsgraad geeft de gezondheid van Nederlandse pensioenfondsen aan. Deze tool geeft een ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad.

Aflossingsschema voor lening of hypotheek

Rekentool | Hypotheek en eigen woning | 25-01-2023

Met deze rekentool berekent u de betaling voor een lening, op basis van vaste betalingen en een vast rentepercentage.