Tools

Checklist implementatie AVG

Checklist | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 31-05-2023

Weet wat u nog moet doen om uw privacybescherming en informatiebeveiliging op orde te krijgen door middel van deze tool.

Uitgangspunten bij het treffen van beveiligingsmaatregelen

Stappenplan | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 30-05-2023

Beveiliging van gegevensverwerking wordt door de AVG geëist. Zorg voor een passend beveiligingsniveau.

Data Privacy Impact Assessment (DPIA)

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 26-05-2023

Deze tool zorgt ervoor dat u precies voldoende beschrijft zodat de DPIA voldoet aan de eisen.

Meet het privacymanagement van uw organisatie

Rekentool | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 23-05-2023

Met deze tool meet u het privacymanagementniveau van uw organisatie op het gebied van de privacybescherming, AVG en informatiebeveiliging.

Risicoanalyse informatiebeveiliging en AVG

Formulier | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) | 23-05-2023

Met deze risicoanalyse tool ziet u snel waar bij uw organisatie de risico’s voor privacybescherming en informatiebeveiliging zitten.

Kind ziek thuis, krijgt werknemer verlof?

Video | Verlofregelingen | 18-05-2023

Als een kind onverwacht thuisblijft, heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof voor de tijd die nodig is om het probleem op te lossen.

Voorbeeld reisverklaring werkgever

Maatwerkbrief | Reiskosten | 17-05-2023

Wilt u ervoor zorgen dat uw werknemer zijn recht op reisaftrek kan gebruiken? Stel dan met deze modelbrief een reisverklaring op.

Drempelvrijstelling en pseudo-eindheffing RVU berekenen

Rekentool | Regeling voor vervroegde uittreding (RVU) | 16-05-2023

Met deze rekentool bepaalt u snel de hoogte van de drempelvrijstelling en de verschuldigde pseudo-eindheffing RVU.

Forfaitaire BTW-regeling privégebruik auto van de zaak

Rekentool | Auto van de zaak | 11-05-2023

Bereken hoeveel er gecorrigeerd moet worden in de BTW-aangifte op basis van de forfaitaire regeling privégebruik auto van de zaak.

Loonkostenvoordelen berekenen

Rekentool | LKV en (jeugd-)LIV | 10-05-2023

Met deze rekentool kunnen werkgevers berekenen hoeveel loonkostenvoordeel (LKV) zij voor een werknemer kunnen krijgen.