Tools

De berekening van het gebruikelijk loon voor de dga

Video | Gebruikelijk loon | 05-04-2023

Hoe berekent u het gebruikelijk loon dat de dga in de loonaangifte moet opnemen? Bekijk deze video voor een beknopte uitleg.

Handboek Loonheffingen 2023 met register

Reglement | Aangifte loonheffingen | 28-03-2023

De pdf van Handboek Loonheffingen 2023, uitgave 2 bevat de regels voor de loonheffingen in 2023. En een register!

Tabel bijzondere beloningen correct gebruiken

Checklist | Sociale verzekeringen | 01-03-2023

Voor beloningen naast het reguliere loon gebruikt u niet de tabel van de reguliere beloningen, maar de tabel voor bijzondere beloningen.

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW berekenen

Rekentool | Aangifte loonheffingen | 14-02-2023

Met deze tool berekent u de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 en 2023.

Voorbeeld aanvraag aangifte pseudo-eindheffing

Maatwerkbrief | Aangifte loonheffingen | 23-01-2023

Vraag met behulp van deze voorbeeldbrief het formulier ‘Aangifte loonheffingen pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding’ aan.

Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen

Checklist | Aangifte loonheffingen | 19-01-2023

Er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist vindt u er 23.

Juiste fiscale verwerking van het kerstpakket

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 13-12-2022

Als een werkgever aan zijn werknemers een kerstpakket uitdeelt, moet hij de waarde op de juiste manier opnemen in de aangifte loonheffingen.

Verzoek teruggaaf te veel betaalde loonheffingen

Maatwerkbrief | Aangifte loonheffingen | 08-12-2022

Wilt u een verzoek indienen bij de Belastingdienst voor de teruggaaf van te veel betaalde loonheffingen? Dit kunt u doen met deze brief.

Handboek Loonheffingen 2022 met register

Reglement | Aangifte loonheffingen | 08-11-2022

De pdf van Handboek Loonheffingen 2022 – de derde versie van oktober – bevat de regels voor de loonheffingen in 2022. En een register!

Instructie aanvraag studenten- en scholierenregeling

Instructievideo | Aangifte loonheffingen | 18-07-2022

Studenten en scholieren die hun werk als bijbaantje doen, kunnen door de werkgever de studenten- en scholierenregeling laten toepassen.