Tools

Aandachtspunten bij bronnen en doelen cafetariaregeling

Checklist | Beloning | 04-05-2023

Aandachtspunten bij bronnen en doelen cafetariaregeling: Ken de (on)mogelijkheden bij het uitruilen van arbeidsvoorwaarden.

Minstens eenmaal per jaar recht op vakantiegeld

Video | Beloning | 30-03-2023

Volgens de wet moet vakantiegeld minimaal 8% van het brutoloon zijn, en moet u het minimaal één keer per jaar uitbetalen.

Tabel bijzondere beloningen correct gebruiken

Checklist | Sociale verzekeringen | 01-03-2023

Voor beloningen naast het reguliere loon gebruikt u niet de tabel van de reguliere beloningen, maar de tabel voor bijzondere beloningen.

Mag een onderneming werknemers in bitcoins betalen?

Video | Beloning | 09-02-2023

De werkgever is verplicht om minimaal het inimumloon in geld aan werknemers uit te betalen. Cryptovaluta vallen onder loon in natura.

Jaarinkomen berekenen

Rekentool | Beloning | 02-01-2023

Met deze online rekentool bepaalt u met een paar muisklikken hoe hoog het jaarinkomen van een werknemer is.

Kosten voor een personeelsfeest correct verwerken

Checklist | Werkkostenregeling (WKR) | 27-10-2022

Met deze tool kunt u nagaan wat de gevolgen voor fiscale behandeling zijn bij een personeelsfeest op kantoor of op een externe locatie.

Onbelaste verzuimbonus via de vrije ruimte

Video | Werkkostenregeling (WKR) | 23-06-2022

Een verzuimbonusregeling kan voor organisaties een interessante manier zijn om te voorkomen dat werknemers zich onnodig ziek melden.

Een bonus in de vrije ruimte van de WKR

Video | Werkkostenregeling (WKR) | 22-07-2021

Een bonus tot € 2.400 per medewerker kan in de vrije ruimte worden ondergebracht, ook al is dat loon.

Valt uw instelling onder de WNT?

Stappenplan | Beloning | 08-08-2019

Toets door middel van deze stappen zelf of uw instelling onder de WNT valt.

Een diensttijduitkering uitbetalen

Stappenplan | Beloning | 08-08-2019

Deze tool biedt een stappenplan om na te gaan of er sprake is van een vrijgestelde diensttijduitkering.