Tools

Berekening LIV en LKV controleren

Stappenplan | LKV en (jeugd-)LIV | 02-05-2024

Zorg dat u de berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordelen (LKV) goed controleert, zodat u geen voordeel misloopt!

Loonkostenvoordelen berekenen

Rekentool | LKV en (jeugd-)LIV | 02-01-2024

Met deze rekentool kunnen werkgevers berekenen hoeveel loonkostenvoordeel (LKV) zij voor een werknemer kunnen krijgen.

LIV en jeugd-LIV berekenen

Rekentool | LKV en (jeugd-)LIV | 02-01-2024

Met deze rekentool kunnen werkgevers berekenen hoeveel lage-inkomensvoordeel (LIV) of jeugd-LIV zij voor een werknemer kunnen krijgen.

Instructie invullen bezwaar loonheffingen

Instructievideo | Aangifte loonheffingen | 09-10-2023

Als uw onderneming het niet eens is met een naheffingsaanslag loonheffingen van de Belastingdienst, kunt u bezwaar maken.

Instructie machtiging aanvraag doelgroepverklaring LKV

Instructievideo | LKV en (jeugd-)LIV | 27-02-2023

Als u voor een werknemer loonkostenvoordeel wil krijgen, moet u in de loonadministratie een kopie van de doelgroepverklaring LKV opnemen.

Loop geen voordeel mis van LIV of LKV

Video | LKV en (jeugd-)LIV | 17-03-2022

Uw organisatie kan een loonkostenvoordeel en een lage-inkomensvoordeel ontvangen voor medewerkers die daarvoor in aanmerking komen.

Een werknemer in dienst nemen met voordeel

Stappenplan | LKV en (jeugd-)LIV | 05-01-2022

Heeft u medewerkers waar u een tegemoetkoming voor krijgt? Dit stappenplan zet alle acties vóór, tijdens en na indiensttreding op een rij.