Tools

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 24-06-2024

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2020 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Handboek Loonheffingen 2024 met register

Reglement | Aangifte loonheffingen | 29-04-2024

De pdf van Handboek Loonheffingen 2024, uitgave april, bevat de regels voor de loonheffingen in 2024. En een register!

Aandachtspunten bij de digitale loonstrook

Checklist | Loonadministratie | 26-03-2024

Deze checklist geeft u een overzicht van waar u precies op moet letten bij het aanbieden van digitale salarisstroken.

Model loonstaat

Formulier | Loonadministratie | 16-02-2024

Deze tool biedt u een loonstaat met alle door de Belastingdienst vereiste componenten.

Volmacht inhoudingen op het loon van de werknemer

Overeenkomst | Loonadministratie | 02-01-2024

Gebruik deze tool om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden om kosten rechtstreeks uit het loon van de werknemer te betalen.

Bruto-nettoberekening salaris

Rekentool | Loonadministratie | 02-01-2024

Met deze online rekentool kunt u snel een indicatie krijgen van wat een werknemer bij een bepaald brutoloon onder aan de streep overhoudt.

Salarissoftware 2023-2024 vergelijken

Marktanalyse | Loonadministratie | 06-11-2023

Het is belangrijk om de functionaliteit van salarissoftware af te stemmen op behoefte. Deze tool vergelijkt aanbieders van salarissoftware.

Aandachtspunten bij een looncontrole door de fiscus

Checklist | Loonadministratie | 08-08-2023

Voorkom met behulp van deze checklist een onverwachte naheffingsaanslag met boete van de Belastingdienst na een looncontrole.

Model jaaropgave

Formulier | Loonadministratie | 04-07-2023

Een werknemer moet na afloop van ieder jaar een jaaropgave van zijn werkgever ontvangen. Dit model zet de verplichte gegevens op een rij.

Zorgverzekeringspremie en huisvestingskosten inhouden

Stappenplan | Loonadministratie | 08-05-2023

Met welke administratieve verplichtingen moet u rekening houden bij het inhouden van zorgverzekeringspremie en huisvestingskosten op loon?