Tools

Loonindexcijfers

Marktanalyse | Loonadministratie | 30-08-2023

In dit overzicht krijgt u inzicht in de loonindexcijfers 2015 tot heden. De tool wordt periodiek geactualiseerd.

Aandachtspunten bij een looncontrole door de fiscus

Checklist | Loonadministratie | 08-08-2023

Voorkom met behulp van deze checklist een onverwachte naheffingsaanslag met boete van de Belastingdienst na een looncontrole.

Model jaaropgave

Formulier | Loonadministratie | 04-07-2023

Een werknemer moet na afloop van ieder jaar een jaaropgave van zijn werkgever ontvangen. Dit model zet de verplichte gegevens op een rij.

Zorgverzekeringspremie en huisvestingskosten inhouden

Stappenplan | Loonadministratie | 08-05-2023

Met welke administratieve verplichtingen moet u rekening houden bij het inhouden van zorgverzekeringspremie en huisvestingskosten op loon?

Handboek Loonheffingen 2023 met register

Reglement | Aangifte loonheffingen | 28-03-2023

De pdf van Handboek Loonheffingen 2023, uitgave 2 bevat de regels voor de loonheffingen in 2023. En een register!

Rentevoordeel personeelslening bepalen

Rekentool | Loonadministratie | 01-02-2023

Deze rekentool helpt u om eenvoudig de waarde van het rentevoordeel van een personeelslening te bepalen.

Personeelslening aan werknemers geven

Stappenplan | Loonadministratie | 01-02-2023

Tegen welke waarde moet een rentevoordeel in de loonheffingen?

Bijzondere arbeidsrelaties correct behandelen

Checklist | Aangifte loonheffingen | 19-01-2023

Er zijn talloze arbeidsrelaties waarvoor in de loonaangifte afwijkende regels of tabellen gelden. In deze checklist vindt u er 23.

Bruto-nettoberekening salaris

Rekentool | Loonadministratie | 02-01-2023

Met deze online rekentool kunt u snel een indicatie krijgen van wat een werknemer bij een bepaald brutoloon onder aan de streep overhoudt.

Declaratieformulier

Formulier | Loonadministratie | 05-12-2022

Met dit overzichtelijke formulier kunnen werknemers een verzoek bij u indienen voor declaratie van zakelijke kosten.