Tools

Wettelijk minimumloon berekenen

Rekentool | Minimumloon | 28-05-2024

Vul vier velden in en u ziet het wettelijk minimumloon per maand, week, dag en uur. Voor de jaren 2019 tot en met 2024.

Volmacht inhoudingen op het loon van de werknemer

Overeenkomst | Loonadministratie | 02-01-2024

Gebruik deze tool om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden om kosten rechtstreeks uit het loon van de werknemer te betalen.

Bruto-nettoberekening salaris

Rekentool | Loonadministratie | 02-01-2024

Met deze online rekentool kunt u snel een indicatie krijgen van wat een werknemer bij een bepaald brutoloon onder aan de streep overhoudt.

Niet minder betalen dan het minimumuurloon

Video | Minimumloon | 23-11-2023

Per 2024 betaalt u werknemers een wettelijk minimumloon per uur, in plaats van per week of maand.

Voorbeeld overwerkregeling

Reglement | Arbeidsvoorwaarden | 16-02-2021

Gebruik deze voorbeeldregeling om afspraken te maken over de compensatie van overwerk en meerwerk.