Tools

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW berekenen

Rekentool | Aangifte loonheffingen | 02-01-2024

Met deze tool berekent u de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2022, 2023 en 2024.

Volmacht inhoudingen op het loon van de werknemer

Overeenkomst | Loonadministratie | 02-01-2024

Gebruik deze tool om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden om kosten rechtstreeks uit het loon van de werknemer te betalen.

AOW-leeftijd bepalen

Rekentool | AOW | 02-01-2024

Met deze online rekentool bepaalt u snel wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie

Checklist | Sociale verzekeringen | 24-11-2023

Deze checklist biedt u inzicht in de punten waarop u de beschikking met de Whk-premie voor het volgende jaar moet controleren.

Bespaar WW-premie door contractverlenging te vervroegen

Video | Werkloosheidswet (WW) | 24-08-2023

Als een tijdelijk contract wordt omgezet in een vast contract, loont het om dit zo snel mogelijk te regelen.

Is eigenrisicodrager worden een goed idee?

Video | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 22-06-2023

Uw organisatie kan ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA. Dit levert besparingen op, maar ook risico's.

Tabel bijzondere beloningen correct gebruiken

Checklist | Sociale verzekeringen | 01-03-2023

Voor beloningen naast het reguliere loon gebruikt u niet de tabel van de reguliere beloningen, maar de tabel voor bijzondere beloningen.

Informeren over opties voor eerder stoppen met werken

Maatwerkbrief | Pensioen via de werkgever | 01-02-2023

Stuur de werknemer een brief over pensioenopties bij het stoppen met werken vóór de AOW-leeftijd

Wel of niet kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de ZW

Checklist | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 27-01-2023

Wat zijn de aandachtspunten bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of niet? In deze checklist staan ze op een rij.

Wel of niet kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de WGA

Checklist | Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA | 27-01-2023

Waar moet u allemaal op letten als uw organisatie de stap naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA overweegt? Lees het in deze checklist