Tools

Instructie garantieverklaring eigenrisicodragerschap WGA

Video | Eigenrisicodragerschap | 21-06-2022

Als uw onderneming eigenrisicodrager voor de WGA wil worden, moet u ook een garantieverklaring meesturen van uw bank of verzekeraar.

Instructie aanvragen eigenrisicodragerschap

Video | Eigenrisicodragerschap | 06-06-2022

Als uw onderneming het risico voor de Ziektewet of de WGA zelf wil gaan dragen, moet u daarvoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst

Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)

Overeenkomst | Eigenrisicodragerschap | 25-05-2022

Zorg dat u het eigenrisicodragerschap op de juiste manier aanvraagt.

Volmacht inhoudingen op het loon van de werknemer

Overeenkomst | Loonadministratie | 06-04-2022

Gebruik deze tool om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de voorwaarden om kosten rechtstreeks uit het loon van de werknemer te betalen.

Postcontractueel re-integratiebeding

Overeenkomst | Ziektewet | 04-03-2022

Gebruik deze regeling om werknemers te verplichten ook na einde dienstverband aan hun re-integratie te werken.

Werknemer ziek uit dienst

Checklist | Ziektewet | 04-03-2022

Gebruik deze checklist om maatregelen te treffen, zodat u de financiële consequenties kunt beperken, als uw werknemer ziek uit dienst gaat

Berekening inkomensafhankelijke bijdrage ZVW

Rekentool | Aangifte loonheffingen | 04-01-2022

Met deze tool berekent u de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2021 en 2022.

AOW-leeftijd bepalen

Rekentool | AOW | 03-01-2022

Met deze online rekentool bepaalt u snel wanneer een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Controleer de jaarlijkse beschikking Whk-premie

Checklist | Sociale verzekeringen | 13-10-2021

Deze checklist biedt u inzicht in de punten waarop u de beschikking met de Whk-premie voor het volgende jaar moet controleren.

Voorbeeldbrief opvragen instroomgegevens Whk

Maatwerkbrief | Sociale verzekeringen | 13-10-2021

In deze brief hoeft u maar een paar gegevens in te vullen om de instroomgegevens voor de Whk snel aan te vragen bij de Belastingdienst.