Tools

Overeenkomst hybride werken

Overeenkomst | Hybride werken | 05-07-2021

Gebruik deze overeenkomst om duidelijke afspraken te maken over hybride werken.

Werkgever mag een vakantieverzoek niet zomaar weigeren

Video | Vakantiedagen | 01-07-2021

De werkgever moet een schriftelijk vakantieverzoek van de werknemer accepteren, tenzij er gewichtige redenen zijn om het te weigeren.

Advies OR op adviesaanvraag doorgeven aan de bestuurder

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 24-06-2021

Gebruik deze maatwerkbrief om een goed onderbouwd advies te geven op een adviesaanvraag.

Kost ziek worden in de vakantie vakantiedagen?

Video | Vakantiedagen | 24-06-2021

Als een werknemer ziek wordt in zijn vakantie, gelden die dagen als ziektedagen. Ze gaan dus niet ten koste van zijn vrijedagensaldo.

Berekening LIV en LKV controleren

Stappenplan | LKV en (jeugd-)LIV | 18-06-2021

Zorg dat u de berekening van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostenvoordelen (LKV) goed controleert, zodat u geen voordeel misloopt!

Adviesaanvraag doorsturen aan OR-leden

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 17-06-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de OR-leden over de ontvangst van een adviesaanvraag van de bestuurder.

Bevestiging ontvangst adviesaanvraag

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 17-06-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de adviesaanvraag heeft ontvangen.

Hybride vergadering laat de voorzitter jongleren

Video | Vergaderen | 17-06-2021

Een hybride vergadering, waarbij deelnemers in de vergaderruimte zitten en andere deelnemers inbellen, vergt nogal wat van de voorzitter.

Functieprofielen ambtelijk secretaris OR

Formulier | OR-faciliteiten | 17-06-2021

Met dit formulier stelt u een eenvoudig een functiebeschrijving op voor de ambtelijk secretaris van de ondernemingsraad.

Niet in behandeling nemen adviesaanvraag OR

Maatwerkbrief | Adviesrecht | 15-06-2021

Met deze kant-en-klare maatwerkbrief informeert u de bestuurder dat de ondernemingsraad de adviesaanvraag niet in behandeling neemt.