Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in ter vervanging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Dit traject bevat 16 tools