Bruto minimum(jeugd)loon

Dit traject bevat een overzicht van het bruto minimumloon en de bijbehorende minimumjeugdlonen van het lopende jaar en de vijf jaar ervoor.

Dit traject bevat 8 tools