Meldplicht datalekken

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is per 1 januari 2016 aangepast. U moet nu datalekken melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit traject bevat 13 tools