Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is op Prinsjesdag 2015 gepresenteerd en gaat over de hervorming van het premiekortingen.

Dit traject bevat 8 tools