Adviseur over: transitievergoeding na twee jaar ziekte

1 augustus 2016 | Door redactie

U kunt het zich waarschijnlijk nog goed herinneren: het nieuwe ontslagrecht zou makkelijker en goedkoper worden. Nu de Wet werk en zekerheid (WWZ) ruim één jaar oud is, klinkt er vanuit de praktijk veel kritiek. Zo staat de transitievergoeding nadat een werknemer twee jaar ziek is geweest momenteel in de belangstelling.

In de wet is bepaald dat iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest, recht heeft op een transitievergoeding (tool) als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd. Het merendeel van de werkgevers vindt het onrechtvaardig en onredelijk dat een transitievergoeding verschuldigd is aan werknemers die twee jaar ziek zijn (geweest) (tool). In de praktijk zorgen deze werknemers voor de zogenoemde ‘slapende dienstverbanden’. Veel werkgevers zitten er dan ook niet op te wachten na twee jaar ziekte ook een transitievergoeding te betalen. Zij kiezen er bewust voor het dienstverband daarom in stand te laten. Op die manier wordt voorkomen dat er een transitievergoeding moet worden betaald. Hier kleven echter risico’s aan:

  • de werknemer meldt zich op enig moment (gedeeltelijk) hersteld. Op dat moment moet de werkgever het salaris weer gaan betalen;
  • de hoogte van de transitievergoeding loopt op. Als de werkgever op enig moment besluit de arbeidsovereenkomst alsnog op te zeggen, kan hem dit duur komen te staan.

Geen verplichting arbeidsovereenkomst te beëindigen

Ondanks dat er risico’s kleven aan het in stand laten van een arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte, is de werkgever niet verplicht de arbeidsovereenkomst na deze periode op te zeggen (tool). Sinds oktober 2015 hebben diverse kantonrechters zich hierover uitgelaten. De meest recente uitspraak betreft die van Rechtbank Limburg van 23 mei 2016 (ECLI: 4343), waarin werd geoordeeld dat de werkgever onder de huidige regelgeving niet verplicht was een einde te maken aan het dienstverband na twee jaar ziekte (tool). Als de werkgever er bewust voor kiest het dienstverband in stand te laten, kan hij het beste een financiële voorziening te treffen voor de transitievergoeding. Op dit moment is de werkgever namelijk nog steeds verplicht die te betalen. 

Hoe ziet de toekomst er uit?

Minister Asscher van  Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt de signalen uit de praktijk serieus. Op 21 april 2016 heeft hij aangekondigd een wijziging voor de transitievergoeding bij de Tweede Kamer in te dienen. Deze wijziging houdt in dat werkgevers worden gecompenseerd voor de kosten die een transitievergoeding met zich meebrengt als een werknemer wegens twee jaar ziekte wordt ontslagen. Die compensatie kan plaatsvinden uit het Algemeen werkloosheidsfonds. Keerzijde hiervan is, dat de (uniforme) premie (tool) voor de WW-uitkering omhoog gaat. Het is dan ook maar de vraag in hoeverre dit tot financieel voordeel leidt of dat er eerder sprake is van een sigaar uit eigen doos.

In de rubriek 'Adviseur over' laat Rendement een van de adviseurs verbonden aan de adviesdesk uitleg geven over de praktijk van wet- en regelgeving. Heeft u een vraag, stel die dan aan de adviseurs van de adviesdesk.