Bereken transitievergoeding onder de WAB met tool

De regels voor de berekening van de transitievergoeding veranderen per 1 januari 2020 door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Met de nieuwe tool van Rendement kunt u makkelijk de transitievergoeding berekenen.

20 augustus 2019 | Door redactie

De WAB brengt een paar wijzigingen aan in de regels voor de transitievergoeding. Deze kunnen grote gevolgen hebben voor het bedrag dat een werkgever moet betalen als hij een werknemer ontslaat. Organisaties die verwachten dat zij het komende halfjaar met een ontslagzaak te maken krijgen, doen er goed aan helder te hebben wat het ontslag vóór en na de invoering van de WAB zal kosten. Rendement helpt hierbij door middel van de handige tool ‘Transitievergoeding bepalen’.

Transitievergoeding op basis van regels WWZ

Om de rekentool te kunnen gebruiken, heeft u een aantal gegevens nodig. Voor de berekening van de transitievergoeding onder de huidige regels – geïntroduceerd door de Wet werk en zekerheid (WWZ) – gaat het om het bruto jaarinkomen van de betreffende werknemer, zijn geboortedatum, de datum van indiensttreding en datum van uitdiensttreding. Daarnaast is momenteel nog relevant of een organisatie minder dan 25 werknemers heeft. In dat geval mag de organisatie mogelijk een lagere transitievergoeding betalen. Onder de WAB vervallen die uitzonderingsregels. Hoe u de verschillende in te vullen gegevens moet bepalen, krijgt u uitgelegd via de ‘i’-knop.

Transitievergoeding op basis van regels WAB

Wilt u weten wat uw organisatie onder de WAB aan transitievergoeding moet betalen, dan selecteert u bij het keuzemenu ‘Wetgeving’ de optie ‘vanaf 2020 (WAB)’. U kunt dan zien dat een werknemer onder de WAB de transitievergoeding over zijn gehele dienstverband krijgt uitbetaald. De vergoeding wordt niet meer naar beneden afgerond op halve jaren. Bovendien geldt dat een werknemer niet langer minimaal twee jaar in dienst hoeft te zijn om recht te krijgen op de transitievergoeding. Aan de andere kant hebben oudere werknemers en werknemers met een lang dienstverband geen recht meer op een extra hoge transitievergoeding.