Bij transitievergoeding telt niet elk contract

11 juni 2015 | Door redactie

Als een werknemer van uw onderneming recht heeft op een transitievergoeding, mag u daar onder voorwaarden scholings- en andere kosten van aftrekken. Ook kosten die u gemaakt heeft tijdens eerdere arbeidsovereenkomsten zijn aftrekbaar, maar niet alle overeenkomsten tellen mee.

U kon in het nieuwsartikel ‘Voorwaarden aftrek transitievergoeding bekend’ al lezen dat uw onderneming onder voorwaarden eerder voor de werknemer gemaakte scholings- en andere kosten – de zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten – mag aftrekken van de transitievergoeding. Deze vergoeding krijgt een werknemer als hij minimaal twee jaar voor uw onderneming gewerkt heeft en onvrijwillig uit dienst gaat. Toch mag u niet onbeperkt transitie- en inzetbaarheidskosten aftrekken van de transitievergoeding.

Onderbreking moet meer dan zes maanden duren

Als een werknemer meerdere tijdelijke contracten bij uw onderneming heeft gehad, tellen deze niet allemaal mee voor de transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal maanden dat de werknemer in dienst is geweest, maar als er meer dan zes maanden tussen twee contracten zat, tellen de contracten van vóór deze onderbreking niet mee.
Voor de kosten die u mag aftrekken van de transitievergoeding gelden dezelfde regels: alleen transitie- of inzetbaarheidskosten die uw onderneming gemaakt heeft tijdens arbeidsovereenkomsten die meetellen voor de transitievergoeding, mag u er onder voorwaarden vanaf trekken. Houd dus goed bij wanneer uw onderneming kosten gemaakt heeft en voor welke werknemers deze gemaakt zijn.