Compensatie transitievergoeding goedgekeurd

11 november 2016 | Door redactie

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers recht geeft op een compensatie als zij na twee jaar ziekte een transitievergoeding moeten betalen. De compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

In het voorjaar gaf minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al aan dat hij werkgevers die na twee jaar ziekte van een werknemer een transitievergoeding verschuldigd zijn tegemoet wilde komen. Inmiddels heeft hij hiervoor een wetsvoorstel opgesteld, waarmee de ministerraad nu heeft ingestemd. Als het wetsvoorstel ook wordt goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, treedt het naar verwachting per 1 januari 2018 in werking. Het plan is om de compensatie dan met terugwerkende kracht toe te kennen tot 1 juli 2015.

Afwijken van transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag

Het wetsvoorstel regelt ook dat er in de cao meer ruimte moet zijn om af te wijken van de wettelijke transitievergoeding (tool) bij bedrijfseconomisch ontslag. De hoogte van een vervangende voorziening zou dan niet meer gelijk hoeven te zijn aan de transitievergoeding. Voorwaarde is wel dat de voorziening zich richt op het vinden van nieuw werk. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State en wordt openbaar als het is ingediend bij de Tweede Kamer.