Compensatie transitievergoeding zieke werkgever niet vóór 2024

20 september 2022 | Door redactie

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever treedt niet eerder in werking dan 1 januari 2024. Dat stelt het kabinet in de Rijksbegroting SZW.

Het is niet de eerste keer dat de compensatieregeling uitgesteld wordt. Of de regeling überhaupt in werking treedt, is ook nog niet duidelijk. Het blijkt namelijk buitengewoon complex om te toetsen of de werkgever als gevolg van ziekte of gebreken zijn werkzaamheden niet kan voortzetten. De komende periode wordt verder onderzocht of inwerkingtreding op 1 januari 2024 mogelijk is.

Compensatie transitievergoeding onder voorwaarden mogelijk

Er zijn verschillende situaties (tool) waarin een werkgever, onder voorwaarden, wél compensatie kan aanvragen bij UWV voor een betaalde transitievergoeding. Bijvoorbeeld voor een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Als een werknemer een IVA-uitkering krijgt toegekend én met een vaststellingsovereenkomst uit dienst treedt vóór hij twee jaar ziek is, heeft een werkgever echter geen recht op compensatie van de betaalde ontslagvergoeding. Met de bestaande compensatieregelingen wil het kabinet voorkomen dat het betalen van transitievergoedingen leidt tot een onevenredig zware financiële last voor werkgevers.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.