Compensatie voor transitievergoeding na ziekte

20 september 2016 | Door redactie

Per 1 januari 2018 komt er een compensatie voor de transitievergoeding die werkgevers moeten betalen na twee jaar ziekte. Dit is bevestigd op Prinsjesdag 2016.

In de Rijksbegroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt bevestigd dat er een wetsvoorstel in de maak is voor een compensatieregeling voor de transitievergoeding. Werkgevers die na twee jaar ziekte van een werknemer een transitievergoeding moeten betalen, kunnen hier dan een beroep op doen bij UWV. Het plan is om deze compensatie met terugwerkende kracht toe te kennen tot 1 juli 2015. De compensatie moet gefinancierd worden uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). De Awf-premie zal hierdoor omhoog gaan. 

Andere voorzieningen bedrijfseconomisch ontslag

Het kabinet is ook bezig met een wetsvoorstel waardoor werkgevers bij bedrijfseconomisch ontslag geen transitievergoeding hoeven te betalen, maar met werknemers afspraken kunnen maken over andere voorzieningen, zoals omscholing of van-werk-naar-werk-begeleiding. Eerder werd al bekend dat deze voorziening niet gelijk hoeft te zijn aan de hoogte van de transitievergoeding.