Criteria aftrek inzetbaarheidskosten bekend

29 mei 2015 | Door redactie

Heeft u kosten gemaakt in het kader van de inzetbaarheid van uw werknemer, dan mag u die na 1 juli 2015 in aftrek brengen van een eventuele transitievergoeding. De precieze voorwaarden zijn onlangs bekendgemaakt in een besluit.

Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding (pdf) geeft duidelijkheid over de kosten die uw organisatie in mindering mag brengen op de transitievergoeding, die u vanaf 1 juli 2015 verschuldigd bent als u een werknemer na minstens twee jaar dienstverband ontslaat. Als u tijdens het dienstverband kosten heeft gemaakt om de werknemer bij te scholen, mag u deze kosten onder voorwaarden aftrekken van de transitievergoeding. Het moet dan wel gaan om zogenoemde inzetbaarheidskosten.

Brede inzetbaarheid van belang

Inzetbaarheidskosten zijn kosten die u in de periode van vijf jaar voor het ontslag heeft gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer buiten uw organisatie te vergroten. Denk aan de accountant die een cursus volgt om zijn coachingsvaardigheden te verbeteren. Zo’n cursus heeft in principe weinig te maken met zijn functie, maar daardoor is de accountant wel breder inzetbaar op de arbeidsmarkt. Volgt de werknemer een cursus voor het vervullen van zijn huidige functie, dan mag u die kosten dus niet aftrekken van een eventuele transitievergoeding. 

Opleidingskosten ook aftrekken

Heeft u een werknemer een arbeidsovereenkomst aangeboden met de reden hem een opleiding te laten volgen, wat in de zorg vaak voorkomt, dan mag u onder de volgende voorwaarden de opleidingskosten aftrekken van de transitievergoeding:

  • De arbeidsovereenkomst wordt niet voortgezet nadat de opleiding is afgerond.
  • Het gaat om een opleiding in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg of een duale opleiding in het hoger of wetenschappelijk onderwijs.
  • De werknemer volgt de opleiding tijdens het dienstverband.
  • De opleiding kan alleen worden gevolgd als er een dienstverband is.

U hoeft in dit geval niet van tevoren met de werknemer af te spreken dat uw organisatie de kosten in mindering zal brengen op een transitievergoeding. Tot slot geldt hier dat u de scholingskosten alleen kunt aftrekken van dat deel van de transitievergoeding dat is opgebouwd in de periode dat de werknemer de opleiding volgde.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!