Duaal scholingsgeld af van transitievergoeding

29 mei 2015 | Door redactie

U mag de inzetbaarheidskosten die uw organisatie maakt voor een werknemer aftrekken van zijn transitievergoeding. Onder die inzetbaarheidskosten vallen ook de scholingskosten van een duale opleiding. Maar let op: daar zijn wel specifieke voorwaarden aan verbonden.

In het nieuwsartikel ‘Inzetbaarheidskosten in mindering bij ontslag’ kon u al lezen dat u inzetbaarheidskosten mag aftrekken van de transitievergoeding. Voor het aftrekken van de kosten voor een duale opleiding gelden de volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is uitsluitend afgesloten vanwege de duale opleiding. Er is dan sprake van een arbeidsovereenkomst naast bijvoorbeeld een beroepspraktijkvormingsovereenkomst.
  • U mag de kosten van de opleiding alleen in mindering brengen op het deel van de transitievergoeding dat wordt opgebouwd tijdens de opleiding.
  • U kunt de opleidingskosten alleen in mindering brengen als de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding of voortijdige beëindiging van de opleiding niet wordt voortgezet.

Duale opleidingen die u mag aftrekken van de transitievergoeding

Bij het aftrekken van inzetbaarheidskosten van duale opleidingen moet het gaan op een opleiding in het kader van:

  • beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  • duale hbo-opleidingen;
  • duale wo-opleidingen.
  • overige opleidingen die alleen kunnen worden gevolgd in combinatie met een bepaalde arbeidsplaats, zoals die van huisarts.

Aftrekbare kosten van duale opleiding

Onder de scholingskosten die u mindering mag brengen op de transitievergoedingen vallen alle kosten die de werkgever maakt in het kader van de opleiding. Dus ook de kosten voor begeleiding en benodigde kleding of materialen. De loonkosten die de werkgever maakt tijdens het volgen van de opleiding mag u niet in mindering brengen. Toch hoeft uw organisatie niet volledig op te draaien voor de loonkosten. U kunt de werknemer bijvoorbeeld vragen om voor (een gedeelte van) de uren vrije dagen op te nemen.