Geen arbeidskorting bij ontslagvergoeding

Over loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals een ontslag- of transitievergoeding wordt geen arbeidskorting verrekend. Onlangs stond een werknemer voor de rechter die daarom probeerde aan te tonen dat de som geld die hij had ontvangen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking was.

25 augustus 2021 | Door redactie

Op een transitievergoeding is de groene tabel van toepassing: loon genoten uit vroegere arbeid. En over zulk loon hoeft de werkgever geen arbeidskorting te verrekenen (infographic). De werknemer in een recente zaak bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden paste in zijn aangifte inkomstenbelasting alsnog de arbeidskorting toe over een ontvangen (ontslag-/transitie)vergoeding. De Belastingdienst corrigeerde dat en in hoger beroep probeerde de werknemer de rechter ervan te overtuigen dat de som geld die hij had ontvangen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking was. Daarin slaagde de werknemer niet.

Niet doorslaggevend of dienstbetrekking nog bestaat

Op het moment dat de werknemer het bedrag van ongeveer € 25.000 ontving, zat hij ziek thuis maar verrichtte wel re-integratieverplichtingen zoals het voeren van gesprekken met zijn leidinggevende en bedrijfsarts. Hij meende dat de betaling loon uit tegenwoordige arbeid moest zijn, omdat hij op het moment van uitbetalen nog in dienst was. Maar of de dienstbetrekking wel of niet bestond, vond de rechter niet doorslaggevend voor het antwoord op de vraag of sprake was van loon genoten met tegenwoordige arbeid. En met zijn re-integratieverplichtingen had de werknemer geen arbeid verricht. De rechter zag dan ook geen rechtstreeks verband tussen de betaling en verrichte arbeid.

Toepassing groene tabel

Dit werd bevestigd doordat de werkgever de betaling in de loongegevens had omschreven als ontslag-/transitievergoeding en daarop de groene tabel had toegepast. Het ging dus om een vergoeding die betaald was in het kader van ontslag die verband hield met voorheen verrichte arbeid: loon genoten uit vroegere arbeid. De inspecteur had terecht geen arbeidskorting berekend over het bedrag. 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 juli 2021, ECLI (verkort): 6903