Geen maatregelen omzeilen transitievergoeding

7 september 2015 | Door redactie

Er komen geen aanvullende maatregelen tegen werkgevers die een werknemer na twee jaar ziekte in dienst houden om zo onder het betalen van de transitievergoeding uit te komen. Dit liet minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs weten.

In het nieuwsartikel ‘Zieke werknemer in dienst houden door WWZ?’ kon u lezen dat er onder de Wet werk en zekerheid werkgevers zijn die na twee jaar ziekte kiezen voor een zogenoemd sluimerend dienstverband en de werknemer in dienst houden. Ze omzeilen zo het betalen van de transitievergoeding. In antwoord op Kamervragen (pdf) liet minister Asscher onlangs weten dat hij hier geen actie op gaat ondernemen. Wel wijst hij erop dat de werkgever zich in dat geval ook moet blijven inspannen voor de re-integratie en passende arbeid moet aanbieden als die beschikbaar is.

Werknemer kan naar rechter stappen voor ontbindingsverzoek

Daarnaast geeft de minister aan dat een werknemer naar de rechter kan stappen met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden als hij vindt dat zijn werkgever de verplichtingen niet nakomt. Oordeelt de rechter dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, dan kan hij naast de transitievergoeding ook een aanvullende vergoeding aan de werknemer toekennen. Hij is vrij om de hoogte van deze billijke vergoeding te bepalen.