Hoe hoog is de maximale transitievergoeding in 2021?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de hoogte van de maximale transitievergoeding in 2021 officieel vastgesteld. In het besluit staat dat een werknemer volgend jaar maximaal € 84.000 kan ontvangen.

22 december 2020 | Door redactie

In de wet is bepaald dat de hoogte van de maximale transitievergoeding jaarlijks wordt aangepast op basis van de ontwikkeling van de cao-lonen en dat het bedrag wordt afgerond op een duizendtal. In de Macro Economische Verkenning maakt het Centraal Planbureau (CPB) elk jaar een inschatting van de ontwikkeling van de cao-lonen. Het instituut verwacht voor 2021 dat de cao-lonen gemiddeld met 1,4% omhooggaan. Momenteel is de maximale transitievergoeding € 83.000. Verhoog dit bedrag met 1,4% en de uitkomst is een (naar beneden afgerond) bedrag van € 84.000. Dit nieuwe maximum geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2021.

Maximale transitievergoeding is niet snel aan de orde

Elke werknemer heeft bij onvrijwillige uitdiensttreding in principe recht op een transitievergoeding. Dus ook een werknemer die al in de proeftijd ontslagen wordt of een oproepkracht die maar voor een korte periode een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever. Wel is voor deze werknemers de vergoeding laag, want de hoogte van de transitievergoeding (tool) hangt af van de duur van het dienstverband. Per dienstjaar bouwt een werknemer een derde maandloon aan transitievergoeding op. Werknemers die lang in dienst zijn geweest en goed verdienen, kunnen wel een fiks bedrag ontvangen bij ontslag. De wet maximeert dit bedrag. Volgend jaar gaat het dus om € 84.000, óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wettelijk vastgestelde maximum.