Hogere transitievergoeding voor seizoenswerk

2 maart 2015 | Door redactie

Voor het betalen van de transitievergoeding aan seizoenswerkers is een overgangsregeling in het leven geroepen. In bepaalde situaties geldt daardoor de tussenperiode van zes maanden niet met terugwerkende kracht. Als uw onderneming met seizoenswerkers werkt, kan de nieuwe overgangsregeling u veel geld besparen.

Uw onderneming betaalt vanaf 1 juli 2015 aan werknemers met wie u de samenwerking na minimaal twee jaar beëindigt, een transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van het loon van de werknemer en de duur van het dienstverband. Bij het bepalen van de duur van het dienstverband dat meetelt voor het berekenen van de transitievergoeding, moet u ook rekening houden met contracten die een werknemer in het verleden bij uw onderneming gehad heeft.

Transitievergoeding loopt op voor seizoenswerkers

Alle contracten uit het verleden die elkaar met tussenpozen van maximaal zes maanden hebben opgevolgd, zouden eigenlijk meetellen voor het bepalen van de duur van het dienstverband. Voor seizoenswerkers – die bijvoorbeeld in het zomer- en winterseizoen voor uw onderneming werken – zou de transitievergoeding daardoor behoorlijk hoog oplopen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) een overgangsregeling aangekondigd om de financiële lasten voor ondernemingen met veel seizoenswerkers te beperken.

1 juli 2012 is belangrijke datum voor tijdelijke contracten

U hoeft door de overgangsregeling geen transitievergoeding te betalen als u een werknemer de garantie geeft (in de vorm van een arbeidsovereenkomst) dat hij binnen zes maanden weer bij uw onderneming aan de slag kan. Voor werknemers met een tijdelijk contract  die u geen verlenging aanbiedt, geldt bovendien het volgende:

  • Alle arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van ten hoogste drie maanden (of een kortere periode als dit in de cao stond) hebben opgevolgd, tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding. Voorgaande contracten tellen dus niet mee voor de berekening van de transitievergoeding als er meer dan drie maanden tussen zat.
  • Alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, tellen mee voor het berekenen van de transitievergoeding. Voorgaande contracten tellen alleen niet mee voor de berekening van de transitievergoeding als er meer dan zes maanden tussen de contracten zat.