Hulp bij berekenen van de transitievergoeding

12 november 2014 | Door redactie

Als uw onderneming op of na 1 juli 2015 een dienstverband beëindigt, moet u een transitievergoeding betalen. Dit is een gevolg van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Hoeveel geld moet u in uw financiële administratie gaan reserveren voor deze vergoeding? Dit kunt u nu alvast berekenen met de nieuwe tool Transitievergoeding Wet werk en zekerheid.

Rendement stelt de vaktool Transitievergoeding Wet werk en zekerheid in samenwerking met advocatenkantoor AKD beschikbaar. Met deze vaktool kunt u eenvoudig berekenen hoe hoog de transitievergoeding is die u straks moet  gaan betalen als u een dienstverband stopt. De hoogte van de transitievergoeding hangt namelijk af van verschillende factoren, zoals het maandsalaris van de werknemer en de lengte van zijn dienstverband.

Wanneer een transitievergoeding betalen?

Uw onderneming moet per 1 juli 2015 een transitievergoeding betalen als het dienstverband op één van de volgende manieren eindigt:

  • door opzegging via UWV;
  • door ontbinding via de kantonrechter;
  • door het niet verlengen van een tijdelijk contract dat twee jaar of langer heeft geduurd. Dit kunnen ook meerdere tijdelijke contracten in twee jaar zijn geweest.

Niet altijd een transitievergoeding betalen

Uw onderneming hoeft echter niet altijd een transitievergoeding te betalen. Als één van de onderstaande situaties zich voordoet heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding:

  • De werknemer neemt zelf ontslag.
  • Het contract is beëindigd met wederzijds goedvinden.
  • Er is sprake van ontslag bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt voordat hij 18 jaar is en de gemiddelde arbeidsomvang was 12 uur of minder per week was.
  • Er is sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Dit kan het geval zijn bij ontslag op staande voet, maar ontslag op staande voet hoeft niet direct te betekenen dat u geen transitievergoeding hoeft te betalen.