In 2022 uitbreiding van compensatie transitievergoeding?

21 september 2021 | Door redactie

Het demissionaire kabinet heeft miljoenen euro’s vrijgemaakt voor de compensatie van transitievergoedingen bij ontslag in 2022. De compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wordt mogelijk in 2022 in meer situaties beschikbaar.

Sinds 1 april 2020 kan een werkgever een compensatie aanvragen voor een transitievergoeding die hij heeft betaald bij ontslag van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer. Per 1 januari 2021 volgde een tweede compensatieregeling, voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van een ‘kleine’ werkgever. Deze compensatieregelingen lopen de komende jaren door. Ook in 2022 worden er dus miljoenen euro’s betaald aan compensatie. Het kabinet verwacht aan de transitievergoedingen na twee jaar ziekte € 413 miljoen uit te geven. Voor de compensatie bij bedrijfsbeëindiging is € 35 miljoen vrijgemaakt. De compensatieregelingen worden gefinancierd via de premie die werkgevers betalen voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Werkgevers die een compensatie willen aanvragen, kunnen terecht bij UWV.

Straks ook compensatie bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte

Het was de bedoeling om ook transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever te compenseren. Deze maatregel werd echter uitgesteld, omdat nog niet duidelijk was hoe getoetst kan worden of de werkgever als gevolg van ziekte of gebreken zijn werk niet kan voortzetten. In de Rijksbegroting 2022 van het ministerie van SZW wordt aangegeven dat deze compensatiemogelijkheid niet eerder in werking treedt dan ‘medio 2022’.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Bijlagen bij dit bericht