In vier weken kiezen voor transitievergoeding

1 juni 2015 | Door redactie

Heeft u voor 1 juli 2015 afspraken gemaakt over vergoedingen en voorzieningen bij ontslag, dan mag een werknemer kiezen of hij aanspraak wil maken op deze afspraken of op de transitievergoeding. Als de werknemer voor de transitievergoeding kiest, moet hij binnen vier weken afstand doen van de ‘oude’ afspraken.

In het nieuwsartikel ‘Mogelijk overgangsrecht transitievergoeding’ kon u eerder lezen dat het niet de bedoeling is dat werknemers per 1 juli 2015 dubbele vergoedingen ontvangen bij ontslag. Onlangs is het Besluit overgangsrecht transitievergoeding (pdf) gepubliceerd in het Staatsblad. Hierdoor is het overgangsrecht definitief. Dit betekent dat werknemers per 1 juli 2015 kunnen kiezen of zij de transitievergoeding willen ontvangen of dat zij de vergoeding of voorziening willen ontvangen die zij vóór 1 juli 2015 met u zijn overeengekomen. Deze keuzemogelijkheid geldt alleen voor de afspraken die u zelf met de werknemer heeft gemaakt en voor afspraken in een sociaal plan dat is overeengekomen door de werkgever en de ondernemingsraad.  

Binnen vier weken afstand doen van de oude afspraken

Om de keuze tussen de oude afspraken en de transitievergoeding te kunnen maken, moet u de werknemer bepaalde informatie verschaffen. Zo moet u de werknemer laten weten:

  • wat de consequenties zijn van zijn keuze (als hij aanspraak maakt op de oude afspraken vervalt zijn recht op de transitievergoeding);
  • binnen welke termijn de werknemer afstand moet doen van de oude afspraken;
  • wat de hoogte is van de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft;
  • op welke vergoedingen en voorzieningen de werknemer recht heeft op grond van de oude afspraken.

Wil de werknemer de transitievergoeding ontvangen, dan moet hij binnen vier weken nadat hij de informatie van de werkgever heeft ontvangen schriftelijk afstand doen van de oude afspraken. Doet hij dit niet, dan vervalt zijn recht op de transitievergoeding en ontvangt hij een vergoeding of voorziening op basis van de oude afspraken.

De keuzemogelijkheid geldt niet voor collectieve afspraken

De keuzemogelijkheid geldt niet voor collectieve afspraken over ontslagvergoedingen of -voorzieningen tussen de werkgever of de werkgeversvereniging met de werknemersvereniging. Denk bijvoorbeeld aan afspraken in een cao of een sociaal plan dat tussen deze partijen is gesloten (en dus niet tussen de werkgever en de ondernemingsraad). Deze afspraken hebben namelijk altijd voorrang op de transitievergoeding. U moet zich dan dus gewoon aan de lopende afspraken houden en u hoeft de werknemer in dat geval geen transitievergoeding te betalen.