Kosten transitievergoeding soms beperkt

5 maart 2015 | Door redactie

Er komt een overgangsregeling voor het betalen van de transitievergoeding aan seizoenswerkers. Daardoor hoeft u niet altijd meteen een transitievergoeding te betalen na ontslag. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken onlangs aangekondigd.

Uw organisatie betaalt vanaf 1 juli 2015 aan werknemers met wie u de samenwerking na minimaal twee jaar beëindigt een transitievergoeding. De hoogte van die vergoeding hangt af van het loon van de werknemer en de duur van het dienstverband. Bij het bepalen van de duur van het dienstverband moet u ook rekening houden met contracten die een werknemer in het verleden bij uw organisatie heeft gehad. Alle contracten die elkaar met een onderbreking van hoogstens zes maanden hebben opgevolgd tellen namelijk in principe mee met terugwerkende kracht. Daardoor kan de transitievergoeding voor seizoenswerkers, die alleen in de zomer of winter voor uw organisatie werken, behoorlijk oplopen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) een overgangsregeling aangekondigd om de financiële lasten voor organisaties met veel seizoenswerkers te beperken. 

Beëindigingsdatum tijdelijk contract van belang

U hoeft door de overgangsregeling geen transitievergoeding te betalen als u een werknemer de garantie geeft (in de vorm van een arbeidsovereenkomst) dat hij binnen zes maanden weer bij uw organisatie aan de slag kan. Voor werknemers met een tijdelijk contract die u geen verlenging aanbiedt, geldt daarnaast het volgende:

  • Alle arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van ten hoogste drie maanden (of een kortere periode als dit in de cao stond) hebben opgevolgd, tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding. Hebben er meer dan drie maanden tussen de tijdelijke contracten gezeten, dan tellen de voorgaande contracten niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.
  • Alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van niet meer dan zes maanden hebben opgevolgd, tellen mee voor het berekenen van de transitievergoeding. Hebben er meer dan zes maanden tussen de tijdelijke contracten gezeten, dan tellen de voorgaande contracten niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Na 1 juli 2015 hoeft u tijdelijke contracten waar minstens zes maanden tussen zitten niet met terugwerkende kracht mee te tellen voor de berekening van de transitievergoeding.