Loonheffing inhouden over transitievergoeding

23 juli 2015 | Door redactie

Als u in de administratie te maken krijgt met een transitievergoeding, moet u hierop de groene tabel bijzondere beloningen toepassen. Dit komt doordat de transitievergoeding een eenmalige uitkering van loon uit vroegere dienstbetrekking is. U moet er dus loonheffing over inhouden.

Sinds 1 juli moet u aan vertrekkende werknemers altijd een transitievergoeding betalen als ze minimaal twee jaar in dienst zijn geweest en uw onderneming de arbeidsovereenkomst beëindigt of niet verlengt. Deze transitievergoeding is in de plaats gekomen van de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule die uw onderneming vóór 1 juli 2015 soms moest betalen. De Belastingdienst heeft een brochure gemaakt met meer informatie over de transitievergoeding.

De groene tabel bijzondere beloningen is van toepassing

Het gaat om de transitievergoeding na aftrek van de gemaakte transitie- en inzetbaarheidskosten. Deze kosten mag u op de vergoeding in mindering brengen. De werknemer moet hier dan wel schriftelijk mee akkoord zijn gegaan. U moet de transitievergoeding in de loonadministratie op dezelfde manier behandelen als de oude ontslagvergoeding: het gaat om loon uit vroegere dienstbetrekking (dus de groene tabel) en een incidentele beloning (dus de tabel bijzondere beloningen).

Het moment van uitbetalen is niet van belang bij de tabelkeuze

Het doet er voor de keuze van de tabel niet toe op welk moment u de transitievergoeding uitbetaalt. U moet ook de groene tabel voor bijzondere beloningen gebruiken als de werknemer op het moment van uitkeren nog bij uw onderneming in dienst is.