Maximale transitievergoeding in 2023 naar € 89.000

29 november 2022 | Door redactie

De hoogte van de maximale transitievergoeding is in 2023 € 89.000 óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wettelijke maximum van € 89.000. Dat valt te lezen op de website van Rijksoverheid.

Dit jaar bedraagt de maximale transitievergoeding € 86.000. Jaarlijks wordt op basis van een schatting van de ontwikkeling van de contractlonen het maximum aangepast. Voor 2023 resulteert de schatting in een maximale transitievergoeding van € 89.000. Deze verhoging is nog niet officieel gepubliceerd in de Staatscourant, maar wordt al wel vermeld op rijksoverheid.nl.

Maximale transitievergoeding is niet snel aan de orde

Elke werknemer van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever, heeft in principe recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding (toolbox) hangt af van het salaris en de duur van het dienstverband. De maximale transitievergoeding van € 89.000 is alleen weggelegd voor werknemers met een hoog loon en langdurig dienstverband.