Niet ieder contract telt mee voor vergoeding

3 juni 2015 | Door redactie

Uw organisatie mag onder meer scholingskosten die zij voor haar rekening heeft genomen aftrekken van de transitievergoeding van een werknemer. Dat geldt ook voor kosten die u gemaakt heeft tijdens eerdere arbeidsovereenkomsten. Toch tellen niet alle overeenkomsten mee.

In het nieuwsartikel 'Wat mag u aftrekken van transitievergoeding?' kon u al lezen dat u onder voorwaarden transitie- en inzetbaarheidskosten van werknemers mag aftrekken van de transitievergoeding. Scholingskosten vallen onder voorwaarden ook onder deze kosten. Als een werknemer op basis van meerdere tijdelijke contracten bij uw organisatie gewerkt heeft, mag u transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de vergoeding die de werknemer krijgt als hij na minimaal twee jaar uw organisatie onvrijwillig verlaat. Dat mag echter niet onbeperkt.

Niet alle contracten tellen mee

Als een werknemer meerdere tijdelijke contracten bij uw organisatie heeft gehad, tellen deze niet allemaal mee voor de transitievergoeding. Als er meer dan zes maanden tussen twee contracten zat, tellen de contracten van vóór deze onderbreking niet mee. Voor de kosten die u mag aftrekken van de transitievergoeding gelden dezelfde regels: alleen transitie- of inzetbaarheidskosten die uw organisatie gemaakt heeft tijdens arbeidsovereenkomsten die meetellen voor de transitievergoeding, mag u er onder voorwaarden vanaf trekken. Het is dus belangrijk dat u goed bijhoudt tijdens welke arbeidsovereenkomst er kosten gemaakt worden voor de scholing van werknemers.