Onzekerheid over compensatie transitievergoeding terecht?

15 februari 2019 | Door redactie

Wie de benodigde documenten voor de compensatie van de transitievergoeding na ontslag wegens twee jaar ziekte heeft bewaard, hoeft zich geen zorgen te maken over de compensatie. Dat heeft minister Koolmees van SZW nog eens benadrukt.

De laatste tijd verschenen er diverse berichten in de media over slapende dienstverbanden en de compensatie van de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Sommige werkgevers vragen zich af of zij wel gecompenseerd zullen worden, omdat UWV dit nu niet wil garanderen. De compensatie is pas vanaf 1 april 2020 aan te vragen bij het uitvoeringsinstituut. Werkgevers die aan de voorwaarden voldoen, kunnen dan alle transitievergoedingen terugkrijgen die zij vanaf 1 juli 2015 hebben betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. Minister Koolmees stipt in een antwoord op Kamervragen aan dat in hoofdlijnen al een tijd bekend is welke documenten de werkgever moet bewaren om de compensatie te kunnen ontvangen.

Twijfel over compensatie als gegevens ontbreken

Als een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte heeft ontslagen en over de benodigde documenten beschikt, kan hij er gewoon van uitgaan dat hij de transitievergoeding (volledig) gecompenseerd krijgt. Mist een organisatie bepaalde gegevens, dan ontneemt dit niet de kans om de compensatie te ontvangen. Maar 100% zekerheid bestaat er in dat geval niet. De minister verwacht de komende tijd de voorwaarden van de compensatieregeling verder te kunnen verduidelijken. UWV bekijkt of het aantal aan te leveren gegevens voor werkgevers is te beperken.

Geen compensatie voor slapend dienstverband

Duizenden langdurige zieken zouden momenteel (tegen hun zin) een slapend dienstverband hebben, waarbij hun werkgever geen loon meer hoeft te betalen en niet overgaat tot ontslag omdat hij de transitievergoeding niet kan en/of wil betalen. Werkgevers zullen de compensatie van de vergoeding echter niet ontvangen voor het deel van het dienstverband ná twee jaar ziekte. Die regel moet organisaties ontmoedigen om slapende dienstverbanden in stand te houden. Wie met de transitievergoeding wacht tot hij zekerheid heeft over de compensatie, moet zich dus realiseren dat hij meer geld kwijt zal zijn omdat de transitievergoeding in de tussentijd oploopt zonder dat UWV dit compenseert. Uitstel tot 1 april 2020 is wel te overwegen als een werkgever de vergoeding niet kan ‘voorschieten’, omdat hij tijdelijk onvoldoende financiële middelen heeft.