Ook Hof stemt in met slapend dienstverband

23 augustus 2016 | Door redactie

Een werkgever kan na twee jaar ziekte het dienstverband van een werknemer in stand houden om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen. Na een aantal uitspraken van kantonrechters heeft nu ook het hof zo geoordeeld.

In de zaak stapte een werknemer naar de kantonrechter met het verzoek om de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte te ontbinden onder toekenning van een transitievergoeding. Volgens de werknemer was er sprake van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever omdat hij geen transitievergoeding wilde betalen en de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte in stand hield. De kantonrechter ging hier niet in mee. Hij ontbond de arbeidsovereenkomst, maar kende de werknemer geen transitievergoeding toe.

Werkgever niet ernstig verwijtbaar

De werknemer liet het er niet bij zitten en stapte naar het gerechtshof. Ook het hof oordeelde echter dat een werkgever niet verplicht is om een werknemer na twee jaar ziekte direct te ontslaan. Ook als de werkgever het dienstverband alleen in stand hield om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen –­ wat in deze zaak niet bewezen kon worden – was hij volgens het hof niet ernstig verwijtbaar. Het dienstverband bleef wel beëindigd en de werknemer kreeg geen transitievergoeding mee.

Werkgever kan transitievergoeding ontlopen

De uitspraak laat opnieuw zien dat werkgevers de transitievergoeding kunnen ontlopen door een werknemer na twee jaar ziekte in dienst te houden. Hier zijn wel risico’s aan verbonden. Het kabinet is bezig met een plan om een compensatie toe te kennen aan werkgevers die na twee jaar ziekte een transitievergoeding moeten betalen.
Gerechtshof Arnhem, 27 juli 2016, ECLI (verkort): 6140