Ook transitievergoeding voor BBL-werknemer

25 juni 2015 | Door redactie

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het mogelijk onaantrekkelijker geworden om een leerwerkplek aan te bieden als u deze leerling vervolgens ook aan baan aanbiedt. Volgens minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben ook werknemers in een BBL-traject straks recht op een transitievergoeding.

Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. Eén van de maatregelen is de invoering van de transitievergoeding. Deze vervanger van de ontslagvergoeding betaalt uw organisatie aan werknemers van wie het dienstverband wordt beëindigd na een periode van langer dan twee jaar. Het was onduidelijk of het recht op een transitievergoeding ook gold voor medewerkers die bij uw organisatie een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen. In antwoord op Kamervragen (pdf) heeft minister Bussemaker bevestigd dat ook medewerkers in een BBL-traject recht hebben op een transitievergoeding als ze tenminste twee jaar in dienst zijn geweest bij uw organisatie.

Aftrek van kosten voor transitievergoeding BBL’ers

In het nieuwsartikel ‘Wat mag u aftrekken van transitievergoeding?’ las u al onder welke voorwaarden uw organisatie kosten af mag trekken van de transitievergoeding. In het nieuwsartikel ‘Transitievergoeding verlagen met duale scholing’ kon u lezen dat uw organisatie de kosten in het kader van duale opleidingen zoals de BBL mag aftrekken van de transitievergoeding. Voorwaarde is wel dat de kennis en vaardigheden die de BBL’er heeft verworven tijdens de opleiding niet zijn ingezet om de functie bij uw organisatie uit te oefenen. Uw organisatie mag de kosten dus niet aftrekken van de transitievergoeding als de leerling na zijn opleiding in dienst blijft. Beëindigt uw organisatie de arbeidsovereenkomst na afloop of bij een voortijdige beëindiging van de opleiding? Dan mag uw organisatie de kosten wel in mindering brengen. Per saldo is er dan geen transitievergoeding verschuldigd, omdat de opleidingskosten hoger zullen zijn dan de transitievergoeding.