Overgangsrecht transitievergoeding in de maak

6 februari 2015 | Door redactie

Is uw organisatie op 1 juli 2015 gebonden aan een cao of sociaal plan waarin afspraken zijn gemaakt over ontslagvergoedingen of -voorzieningen of heeft u individuele afspraken gemaakt over ontslag, dan hebben deze afspraken straks mogelijk voorrang op de transitievergoeding.

Om te voorkomen dat werkgevers dubbele vergoedingen moeten betalen aan werknemers, heeft het kabinet een overgangsregeling opgesteld voor de transitievergoeding. Deze overgangsregeling staat in een ontwerpbesluit dat onlangs naar de Raad van State is gestuurd. De overgangsregeling geldt totdat de afspraken worden gewijzigd of expliciet verlengd en uiterlijk tot 1 juli 2016. Ook als een cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd, blijven tot 1 juli 2016 de afspraken gelden uit de ‘oude’ cao. 

Kiezen tussen individuele of cao-afspraken en transitievergoeding

Heeft u vóór 1 juli 2015 individuele afspraken met een werknemer gemaakt over bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, dan mag de werknemer kiezen of hij gebruikmaakt van die afspraken of dat hij de transitievergoeding wil ontvangen. Hiervoor geldt de einddatum van 1 juli 2016 niet. De overgangsregeling is van toepassing zolang de medewerker rechten aan de eerder gemaakte afspraken kan ontlenen.
Voor zowel de afspraken in de cao of een sociaal plan als bij individuele afspraken geldt als voorwaarde dat de afspraken vóór 1 juli 2015 moeten zijn gemaakt en dat ze uiterlijk op 1 juli 2015 in werking treden. De afspraken kunnen dus niet met terugwerkende kracht gelden, wat in cao’s nog wel eens voorkomt.