Overgangsrecht verlaagt transitievergoeding

27 februari 2015 | Door redactie

Er komt toch een overgangsregeling voor het betalen van de transitievergoeding aan seizoenwerkers. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Door de overgangsregeling telt de onderbreking van een dienstverband met zes maanden in sommige gevallen niet mee met terugwerkende kracht voor de berekening van de transitievergoeding. De vergoeding kan hierdoor lager uitvallen.

Per 1 juli 2015 moet u bij het bepalen van de duur van het dienstverband voor het berekenen van de transitievergoeding ook rekening houden met de contracten die een medewerker in het verleden heeft gekregen. Alle contracten die elkaar met een onderbreking van hoogstens zes maanden hebben opgevolgd zouden met terugwerkende kracht meetellen. Dit kan betekenen dat de transitievergoeding voor seizoenwerkers behoorlijk hoog oploopt omdat alle afzonderlijke arbeidsovereenkomsten dan tellen als één dienstverband. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom onlangs een overgangsregeling voor de transitievergoeding aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

De overgangsregeling voor de transitievergoeding

De overgangsregeling houdt in dat u geen transitievergoeding verschuldigd bent als u de medewerker de garantie geeft (in de vorm van een arbeidsovereenkomst) dat hij na de onderbreking van het dienstverband weer binnen zes maanden bij uw organisatie aan de slag kan. Daarnaast geldt het volgende:

  • Alle arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van maximaal drie maanden (of een kortere periode als dit in de cao stond) hebben opgevolgd, tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding. Zaten er meer dan drie maanden tussen de tijdelijke contracten, dan tellen de voorgaande contracten niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.
  • Alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van maximaal zes maanden hebben opgevolgd, tellen mee voor het berekenen van de transitievergoeding. Zaten er meer dan zes maanden tussen de tijdelijke contracten, dan tellen de voorgaande contracten niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.
  • Beëindigt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan tellen de voorafgaande tijdelijke contracten (ook die na 1 juli 2012) mee voor de berekening van de transitievergoeding als de tussenperiode maximaal drie maanden (of een kortere periode als dit in de cao stond) was. Duurde de onderbreking tussen de overeenkomsten langer dan drie maanden, dan tellen de voorafgaande contracten niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.
  • Na 1 juli  2015 geldt voor tijdelijke contracten dat de onderbreking minstens zes maanden moet zijn om ze niet mee te laten tellen voor de transitievergoeding.