Overgangsregel ontslag- en transitievergoeding

9 februari 2015 | Door redactie

Op 1 juli 2015 wordt de ontslagvergoeding zoals we die nu kennen vervangen door de transitievergoeding. Om te voorkomen dat werkgevers een dubbele vergoeding moeten betalen in verband met regels uit de lopende cao of een sociaal plan, komt er een overgangsregeling.

Is uw organisatie op 1 juli 2015 nog gebonden aan een cao of sociaal plan waarin afspraken zijn gemaakt over vergoedingen (bijvoorbeeld een ontslagvergoeding) of voorzieningen (zoals van-werk-naar-werkbegeleiding) bij ontslag, dan hebben deze afspraken straks mogelijk voorrang op de transitievergoeding. De werkgever hoeft  de werknemer dan geen transitievergoeding te betalen. Deze overgangsregeling geldt totdat de afspraken worden gewijzigd of expliciet verlengd en uiterlijk tot 1 juli 2016. Ook als de cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd, blijven tot 1 juli 2016 de afspraken uit de ‘oude’ cao gelden.

Werknemer mag kiezen tussen ontslagvergoeding of transitievergoeding

Heeft uw werkgever vóór 1 juli 2015 individuele afspraken met een werknemer gemaakt over een ontslagvergoeding, dan mag de werknemer kiezen of hij gebruikmaakt van die afspraken of dat hij de transitievergoeding wil ontvangen. Hiervoor geldt de einddatum van 1 juli 2016 niet. De overgangsregeling is van toepassing zolang de werknemer rechten aan de eerder gemaakte afspraken kan ontlenen.

Geen sprake van terugwerkende kracht

Voor zowel de afspraken in de cao of een sociaal plan als bij individuele afspraken geldt als voorwaarde dat de afspraken vóór 1 juli 2015 moeten zijn gemaakt en dat ze uiterlijk op 1 juli 2015 in werking treden. De afspraken kunnen dus niet met terugwerkende kracht gelden, wat in cao’s nog weleens voorkomt.