Per 2019 andere regels transitievergoeding kleine werkgever

Werkgevers met minder dan 25 werknemers mogen definitief vanaf 2019 bij ontslag wegens financiële bedrijfsproblemen sneller een lagere transitievergoeding betalen. De Ontslagregeling wordt hiervoor gewijzigd.

20 december 2018 | Door redactie

Onlangs liet minister Koolmees van SZW al weten de overbruggingsregeling voor kleine organisaties per 1 januari 2019 te willen aanpassen. Het was nog onzeker of dit voor UWV haalbaar zou zijn. Inmiddels heeft de instantie vastgesteld dat de ingangsdatum geen probleem vormt en is de wijziging van de Ontslagregeling gepubliceerd in de Staatscourant. Dit betekent dat het voor kleine werkgevers die in financieel zwaar weer verkeren, volgend jaar vaker is toegestaan om bij bedrijfseconomisch ontslag een lagere transitievergoeding te betalen. Een werkgever die aan de criteria van de overbruggingsregeling voldoet, hoeft het deel van het dienstverband van vóór 1 mei 2013 niet mee te rekenen voor de transitievergoeding van een werknemer.

Aangepaste voorwaarden voor slechte financiële situatie

Er gelden zeer strenge voorwaarden om de overbruggingsregeling te mogen toepassen. Minister Koolmees heeft hiervoor besloten de Ontslagregeling op twee punten te versoepelen:

  • De onderneming van een werkgever hoeft niet meer in de drie boekjaren die voorafgaan aan (het boekjaar van) de ontslagprocedure verlies te hebben geleden. Voortaan geldt dat over die drie boekjaren het netto resultaat gemiddeld negatief moet zijn.
  • In plaats van de voorwaarde dat er aan het einde van het voorafgaande boekjaar van de onderneming sprake moet zijn van een negatief eigen vermogen, geldt straks dat de waarde van het eigen vermogen in dat jaar hoogstens 15% van het totale vermogen is.

Overbruggingsregeling transitievergoeding eindigt per 2020

Deze gunstige regels voor werkgevers met minder dan 25 werknemers komen per 2020 ten einde. Daarna zijn dus ook álle kleine werkgevers verplicht om bij ontslag een transitievergoeding over het volledige dienstverband van de werknemer te betalen. Maar mogelijk vervalt door het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) wel de regel dat werknemers na tien jaar dienstverband een kwart (in plaats van een zesde) maandloon per half jaar opbouwen aan transitievergoeding. Bovendien eindigt per 1 januari 2020 de regel dat vijftigplussers na tien jaar dienstverband een half maandloon aan transitievergoeding (tool) per half jaar opbouwen. Dat scheelt werkgevers behoorlijk wat geld.