Personeelsmaatregelen Prinsjesdag 2016

22 september 2016 | Door redactie

Een compensatie voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte, een uitkering van UWV voor het kraamverlof en een gerichte aanpak van werkloosheid: op Prinsjesdag werden weer de nodige plannen gepresenteerd.

In de Prinsjesdagstukken (tools) heeft het kabinet de plannen voor 2017 bekendgemaakt. Diverse plannen hebben betrekking op het personeelswerk, met name de maatregelen uit de Rijksbegroting 2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Veel nieuws bracht de dag echter niet: de meeste maatregelen waren al eerder aangekondigd en werden op Prinsjesdag nog eens bevestigd. Veel plannen gaan ook pas na 2017 in.

Maatregelen Prinsjesdag op een rij

De volgende personeelsmaatregelen zijn voor organisaties van belang:

De themapagina Prinsjesdag 2016 bevat al het Prinsjesdagnieuws. Hier vindt u onder meer de wijzigingen in de toeslagen en de tarieven voor de loonheffingen en de inkomstenbelasting.