Rechter vindt slapend dienstverband slecht werkgeverschap

29 maart 2019 | Door redactie

Een slapend dienstverband, waarbij een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte niet ontslaat, stonden rechters in het verleden toe. Maar een rechter heeft op basis van de nieuwe wetgeving nu anders geoordeeld.

Afgelopen jaren was er veel te doen om het fenomeen ‘slapend dienstverband’. Hierbij houdt een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte in dienst, zodat hij (nog) geen transitievergoeding hoeft te betalen bovenop alle kosten voor de twee jaar loondoorbetaling en re-integratie. De werknemer heeft na die twee jaar ziekte geen recht op loon meer en verricht vanwege zijn arbeidsongeschiktheid geen werk. Omdat de wetgeving zo’n slapend dienstverband niet verbiedt, waren er rechtszaken waarin rechters dit toestonden. De wetgeving gaat echter veranderen en dat leidde in een kort geding bij de rechtbank in Den Haag tot een ander oordeel.

Directeur valt uit door kanker

Het geding ging over een statutair directeur van een zorginstelling die ernstig ziek was geworden en te horen had gekregen medisch uitbehandeld te zijn. Van re-integratie in haar functie kwam het niet. De Raad van Toezicht ontsloeg de vrouw uit haar functie, maar zag geen reden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Op een later moment oordeelde de bedrijfsarts dat de directeur volledig en duurzaam arbeidsongeschikt was geworden. Na twee jaar onophoudelijke arbeidsongeschiktheid verviel haar recht op loondoorbetaling en kreeg ze een IVA-uitkering.

Werkgever betaalt € 150.000

De directeur wenste ontslagen te worden en de transitievergoeding van ruim € 150.000 te ontvangen. In de loop van 2019 zou haar arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtige leeftijd, en daarmee zou ook haar recht op de transitievergoeding vervallen. Met behulp van de rechter kreeg de directeur haar zin. In het oordeel gaf de rechter aan bewust af te wijken van eerdere rechtspraak, omdat de situatie was veranderd.

Gevolg van uitspraak onduidelijk

De rechter haalde aan dat inmiddels zeker is dat werkgevers per 1 april 2020 met terugwerkende kracht een compensatie kunnen ontvangen voor de transitievergoeding bij ontslag om langdurige ziekte. Ze ontvangen die compensatie niet voor een slapend deel van het dienstverband. Hoewel ook de nieuwe wet slapende dienstverbanden niet verbiedt, blijkt uit de toelichting hierop dat het kabinet slapende dienstverbanden wil tegengaan. Volgens de rechter is in deze zaak het in stand houden van het slapende dienstverband in strijd met het goed werkgeverschap. In andere zaken met andere omstandigheden hoeft dit niet het geval te zijn, zo benadrukt de rechter zelf. En inderdaad: in een andere zaak stond een rechter deze week het slapend dienstverband nog wel toe.