Reparatie transitievergoeding voor seizoenswerk

2 maart 2015 | Door redactie

Om werkgevers met seizoenswerkers tegemoet te komen, heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs aangekondigd dat er een overgangsregeling komt voor het betalen van de transitievergoeding. Door de regels te ‘repareren’, geldt de onderbrekingsperiode van zes maanden in bepaalde situaties niet met terugwerkende kracht.

Om de transitievergoeding te berekenen, moet u per 1 juli 2015 bij het bepalen van de duur van het dienstverband ook rekening houden met contracten die een werknemer in het verleden heeft gehad. Contracten die elkaar met een onderbreking van maximaal zes maanden hebben opgevolgd, zouden in eerste instantie met terugwerkende kracht meetellen. Voor werkgevers die veel met seizoenswerkers werken, zou de transitievergoeding op die manier flink in de papieren lopen. In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) heeft minister Asscher van SZW daarom een overgangsregeling aangekondigd. 

Overgangsregeling voor keten van tijdelijke contracten

Ten eerste bent u geen transitievergoeding verschuldigd als u de werknemer de garantie geeft (in de vorm van een arbeidsovereenkomst) dat hij binnen zes maanden weer bij uw organisatie aan de slag kan. Ten tweede geldt voor werknemers van wie u een tijdelijke arbeidsovereenkomst beëindigt het volgende:

  • Alle arbeidsovereenkomsten die vóór 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van maximaal drie maanden (of een kortere periode als dit in de cao stond) hebben opgevolgd, tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding. Hebben er meer dan drie maanden tussen de tijdelijke contracten gezeten, dan tellen de voorgaande contracten niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.
  • Alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van maximaal zes maanden hebben opgevolgd, tellen mee voor het berekenen van de transitievergoeding. Hebben er meer dan zes maanden tussen de tijdelijke contracten gezeten, dan tellen de voorgaande contracten niet mee voor de berekening van de transitievergoeding. 

Terugwerkende kracht WWZ bij vaste contracten

Beëindigt u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan geldt voor de tussenperiode van de voorafgaande tijdelijke contracten met terugwerkende kracht ook na 1 juli 2012 nog een termijn van drie maanden (of een kortere periode als dit in de cao stond). Hebben de tijdelijke contracten elkaar met een onderbreking van meer dan drie maanden opgevolgd, dan tellen deze dus niet mee voor de berekening van de transitievergoeding. Tussen tijdelijke contracten die eindigen na 1 juli 2015 moeten wel weer minstens zes maanden hebben gezeten om ze niet mee te tellen voor de transitievergoeding.